Membrii Fondatori


Membrii fondatori ai ASPSE sunt cei prevăzuţi în Actul Constitutiv al asociaţiei.

ASPSE datează din 18 noiembrie 2002, datorită celor 3 membri fondatori, şi anume: Mihail Cană, Theodora Roxana Ciocîrlan, Drăgan Serafimovski-Dika.

Printre drepturile de care dispun, se regăsesc:

  • dreptul de a participa la Adunarile Generale
  • dreptul de a participa la evenimentele asociatiei
  • dreptul de a figura pe pagina web a asociaţiei
  • dreptul de a participa la întrunirile Consilului Director la invitaţia membrilor acestuia.