Membrii Alumni


Membrii alumni ai ASPSE sunt acei membri care au avut titlul de membri activi timp de minimum 2 ani și decid să adere la acest statut.
Acești membri au mai multe drepturi în cadrul asociației:
•dreptul de a vota în primii 2 ani de la dobândirea calității de alumnus;
•dreptul de a participa la evenimentele ASPSE;
•dreptul de a le fi oferit accesul la informaţie