Membrii Afiliaţi ASPSE


Membrii afiliați iau la cunoștință statutul ASPSE și aderă la scopul și obiectivele Asociației.

Drepturi si obligații ale membrilor afiliați:

-Pot contribui la organizarea activităților ASPSE și FPSE, când le este solicitat.
-Au dreptul de a participa la Adunările Generale ale ASPSE la care sunt invitați
-Primesc adeverințe de voluntariat în conformitate cu munca depusă.

Membrii afiliați pot adera oricând în cursul anului, astfel că orice student FPSE poate adera la acest statut de membru, pe baza completării unui formular de adeziune.